2017.05.08_Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 roku

 

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ( „Spółka" lub „Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r., dotyczącego terminów publikacji przez Spółkę raportów okresowych w 2017 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 roku z dnia 15 maja 2017 roku, na dzień 10 maja 2017 roku. 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu