2017.04.20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2017 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w marcu 2017 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2 333 165,46  zł, co stanowi  155,19 % wartości przychodów osiągniętych w marcu 2016 roku (wyniosły 1 503 443,90  zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  marca 2017 r. przychody Spółki wyniosły ok. 6 203 766,85 zł netto, co stanowi 184,01 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (wyniosły 3 371 413,67 zł).