2017-03-20 INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY ZA LUTY 2017

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2017 roku
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lutym 2017 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1 991 083,42 zł, co stanowi 193,35% wartości przychodów osiągniętych w lutym 2016 roku (wyniosły 1 029 799,26 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lutego 2017 r. przychody Spółki wyniosły ok. 3 870 601,39 zł netto, co stanowi 207,21 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (wyniosły 1 867 969,77 zł).