2017.02.20_Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2017 roku.

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2017 roku.
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w styczniu 2017 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1 879 517,97 zł, co stanowi 224,24 % wartości przychodów osiągniętych w styczniu 2016 roku (wyniosły 838 170,51 zł).