2017-01-20 Informacja o przychodach wypracowanych w grudniu 2016

Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2016 roku
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w grudniu 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2 342 525,17 zł, co stanowi 223,86 % wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2015 roku (wyniosły 1 046 411,17 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2016 r. przychody Spółki wyniosły ok. 18 887 867,61 zł netto, co stanowi 163,49 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 11 552 827,33 zł).