2016-12-20 Informacja o przychodach wypracowanych w listopadzie 2016

Data sporządzenia: 20.11.2016
Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w listopadzie 2016 roku


Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w listopadzie 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1 851 250,95 zł, co stanowi 184,70% wartości przychodów osiągniętych w listopadzie 2015 roku (wyniosły 1 002 285,79 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do listopada 2016 r. przychody Spółki wyniosły ok. 16 545 342,44 zł netto, co stanowi 157,55 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 10 506 416,16 zł).