2016-11-18 Informacja o przychodach wypracowanych w październiku 2016 roku

TAMAT :Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w październiku 2016 roku       

 Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w październiku 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1 582 557,24  zł, co stanowi  183,47 % wartości przychodów osiągniętych w październiku 2015 roku (wyniosły 862 566,98  zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  października 2016 r. przychody Spółki wyniosły ok. 14 694 091,49 zł netto, co stanowi 154,61 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 9 504 130,37 zł).