2016-10-20 Informacja o przychodach wypracowanych we wrześniu 2016 roku

Temat : Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych we wrześniu 2016 roku

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka we wrześniu 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 1 631 134,16  zł, co stanowi  201,68 % wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2015 roku (wyniosły 808 774,25  zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  września 2016 r. przychody Spółki wyniosły ok. 13 111 534,25 zł netto, co stanowi 151,73 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 8 641 563,39 zł).