20-05-2019 - Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2019 roku

 

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2019 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3 746 014,32  zł, co stanowi  121,53% wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2018 roku (wyniosły 3 082 383,76 zł zł).

 

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do  kwietnia 2019 r. przychody Spółki wyniosły ok.14 625 166,06zł netto, co stanowi 119,47 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2018 roku (wyniosły 12 241 323,12 zł  zł).

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu