20-05-2017 Informacja o przychodach wypracowanych w kwietniu 2017 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2017 roku.


Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2017 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2 119 850,04 zł, co stanowi 160,53 % wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2016 roku (wyniosły 1 320 537,00 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do kwietnia 2017 r. przychody Spółki wyniosły ok. 8 323 616,89 zł netto, co stanowi 177,40 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (wyniosły 4 691 950,67 zł).

Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu.