16/2021 2021-06-25 Powołanie Zarządu na kolejną kadencję

Temat: Powołanie Zarządu spółki Eurosnack SA na kolejną kadencję

Treść raportu:
Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 24 czerwca 2021 Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 8/2021 powołała Pana Andrzeja Krakówkę do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Mirosława Tomasza Wlazło do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki na wspólną trzyletnią kadencję.

Życiorysy Członków Zarządu Spółki są zamieszczone na stronie Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu