15/2021 2021-06-25_ POWOŁANIE CZŁONKÓW RN

Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki Eurosnack SA na kolejną kadencję

Treść raportu:
Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 24 czerwca 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Członków Rady Nadzorczej w dotychczasowym składzie, tj.:
1) Marcin Kłopociński
2) Marek Kołodziejski
3) Wojciech Wesoły
4) Katarzyna Borkowska
5) Katarzyna Kłopocińska
na wspólną pięcioletnią kadencję.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Spółki są zamieszczone na stronie Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu