12/ESPI 19.10.2021 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Corvus FIZAN w likwidacji

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 18 października 2021 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji (Corvus FIZAN w likwidacji)  o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez Corvus FIZAN w likwidacji bezpośrednio głosów w Spółce.

 

Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę ;

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

załącznik_