10/EBI_2023-08-28_Informacja o zakończeniu subskrypcji i przydziale akcji serii O

 

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ( „Spółka” lub „Emitent”) przekazuje w załączeniu informację o zakończeniu subskrypcji i przydziale akcji serii O.

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Osoby reprezentujące Spółkę

Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło – Wiceprezes Zarządu

 

załącznik_pobierz