1.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ pobierz

2.Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu Ogłoszenia pobierz

3.Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu pobierz

4.Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem projektów uchwał pobierz

5.Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZ w dn.29.06.2012 r. pobierz

6.Projekty uchwał na ZWZ  pobierz