RB_ASO 4/2011   25 lutego 2011 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ EUROSNACK S.A.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na NWZ Emitenta rozpoczętym w dniu 27 stycznia 2011 roku wznowionym po przerwie w dniu 25 lutego 2011 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym NWZ wyniosła: 12.633.504

Akcjonariusz : Beline Investments Ltd
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 2.756.125
Udział w liczbie głosów na NWZ - 21,82%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 20,65%

Akcjonariusz : Jarosław Leszczyszyn
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 1.937.000
Udział w liczbie głosów na NWZ - 15,33%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 14,51%

Akcjonariusz : Bogdan Małachwiej
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 1.385.944
Udział w liczbie głosów na NWZ - 10,97%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 10,38%

Akcjonariusz : AQUILA INVSTMENT S.A.
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 1.024.000
Udział w liczbie głosów na NWZ - 8,11%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 7,67%

Akcjonariusz : Marta Bielecka
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 927.000
Udział w liczbie głosów na NWZ - 7,34%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 6,94%

Akcjonariusz : Bio - Med Investors S.A.
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 830.000
Udział w liczbie głosów na NWZ - 6,57%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 6,22%

Akcjonariusz : PRORENT Development spółka komandytowa
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 688.438
Udział w liczbie głosów na NWZ - 5,45%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 5,16%

Akcjonariusz : Pasaż Łużycki sp. z o.o.
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 666.666
Udział w liczbie głosów na NWZ - 5,28%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 4,99%

Akcjonariusz : Marcin Kłopociński łącznie z podmiotem powiązanym
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 650.000
Udział w liczbie głosów na NWZ - 5,14%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 4,87%
Podpisy osób reprezetujących spółkę:
25-02-2011     Bartosz Wasylewicz     Członek Zarządu
25-02-2011     Mariusz Spirkowicz     Prezes Zarządu