RB_ASO 1/2010 20 lipca 2010r.

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Zarząd Eurosnack S.A. informuje, iż w dniu 19 lipca 2010 roku uzyskał dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). W związku z powyższym, od dnia 20 lipca 2010 roku Eurosnack S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI, w zakresie dotyczącym spółek, których instrumenty finansowe są wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

20-07-2010 Mariusz Spirkowicz Prezes Zarządu
20-07-2010 Małgorzata Kucharczyk Wiceprezes Zarządu