RB_ESPI_3/2018 30 maja 2018 r

 

Temat: Korekta raportu nr 2/2018 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.

 

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") niniejszym informuje, iż w związku  uzupełnieniem Ogłoszenie o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia o dodatkowy pkt porządku obrad, tj. „ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu „ („Spółka", „Emitent") ponownie przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A. oraz treść Projektów Uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2018 roku.

załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ EUROSNACK S.A. na dzień 26.06.2018_pobierz

Projeky uchwał na ZWZ EUROSNACK S.A. na dzień 26.06.2018 pobierz


Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu