RB_ESPI_2/2018 30 maja 2018 r

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", „Emitent") przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A. oraz treść Projektów Uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2018 roku.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ NA 26.06.2018 _pobierz

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWZ W DNIU 26.06.2018_pobierz

 

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu