RB_ESPI_1/2018 14 maja 2018 r.

 

Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 11 maja 2018 roku został zawarty Aneks nr 1 („Aneks") do Umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym z dnia 1 września 2017 roku („Umowa") pomiędzy Eurosnack S.A. („Klient") a Bank ING Bank Śląski S.A., z siedzibą w Katowicach („Bank"). O zawarciu Umowy Emitent informował w drodze raportu bieżącego nr 6/2017 w dniu 1 września 2017 roku.

Aneks wchodzi w życie z dniem 14 maja 2018 roku.

Przedmiotem Aneksu jest udzielenie kredytu do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia: 3.250.000,00 zł w okresie od dnia 14.05.2018 do 07.05.2019.

Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.

 

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu