RB_ASO_8/2019 30.07.2019

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ EUROSNACK SA w dniu 30 lipca 2019 roku.

 

Treść raportu:

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ, które odbyło się w dniu 30 lipca 2019 r.

 

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 25.557.006

Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 30.194.841

Udział w ogólnej liczbie głosów: 84,64%

 

Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o.:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na NWZ - 9.601.170, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ - 37,57% oraz w ogólnej liczbie głosów 31,80%.

 

Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na NWZ - 4.207.168, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ - 16,46% oraz w ogólnej liczbie głosów 13,93%.

 

Andrzej Stanisław Różycki:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na NWZ - 1.399.411, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ - 5,48% oraz w ogólnej liczbie głosów 4,63%.

 

New Gym S.A.:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na NWZ - 10.349.257, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ - 40,49% oraz w ogólnej liczbie głosów 34,28%.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu