RB 9/2018 21 czerwca 2018 r

Korekta raportu okresowego nr 5/2018 z dnia 15.05.2018 r. - Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka, Emitent") wyjaśnia, iż w opublikowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2018 roku („Raport"), w ust. 2 Raportu - Wybrane dane finansowe, Raport zawiera omyłki pisarskie w zakresie podanych wartości w tabeli Bilansu

Szczegóły korekty w załączeniu.

W pozostałym zakresie Raport nie ulega zmianie.

załącznik

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu