RB 5/2018 15 maja 2018 r

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 roku.
Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

załącznik -pobierz