RB 10/2018 26 czerwca 2018 r

Temat: Treść uchwał podjętych przez ZWZ Eurosnack S.A. w dniu 26 czerwca 2018 roku
Treść raportu:
Zarząd spółki Eurosnack S.A. przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

załącznik_pobierz_TREŚĆ UCHWAŁ ZWZ26062018