RB_10/2019 04.07.2019

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 lipca 2019 roku (wtorek), o godz. 1200 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.

Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Osoby reperzentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - prezes Zarządu

OGŁOSZENIE O ZWZ

PROJEKTY UCHWAŁ