1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ pobierz
  2. Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu Ogłoszenia pobierz
  3. Projekty uchwał pobierz
  4. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu pobierz
  5. Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem projektów uchwał pobierz
  6. Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZ w dn. 17.06.2011 r. pobierz